Chicken Tikka Doner Kebab
£6.50
£6.50
Lamb Tikka Doner Kebab
£7.50
£7.50
Chicken Tikka Pakora
£4.90
£4.90
Lamb Tikka Pakora
£5.50
£5.50
Onion Pakora
£4.90
£4.90
Mushroom Pakora
£4.90
£4.90